تحلیل آماری پایان نامه
انجام صفر تا صد

تحلیل آماری پایان نامه

در 7 روز
دکتری و ارشد

آخرین مقالات

روایی و پایایی در مطالعات پژوهشی

روایی و پایایی چیست؟ Validity and Reliability روایی و پایایی در مطالعات پژوهشی گاهی اوقات به جای یکدیگر استفاده می‌گردند. پایایی نشان دهنده ثبات در

انواع متغیرها در مطالعات پژوهشی

انواع متغیرها در مطالعات پژوهشی

متغیر چیست؟-(Variable) به هر صفتی که دچار تغییر و یا دگرگونی و یا تفاوت بشود متغیر گویند. در تحقیقات آماری انواع متغیرها در مطالعات پژوهشی

یکی از ویژگیهای آمارخلاصه سازی اطلاعاتو داده ها میباشد. با استفاده از تحلیل آمرای میتوان به این مهم دست یافت

تجزیه و تحلیل آماری چیست؟

آمار (Statistics) زندگی روزمره ما را از جوانب مختلفی تحت تاثیر قرار داده است. تاثیر آمار در هر جایی وجود دارد. هر روزه با آمارهای