آخرین مقالات

جدول نمونه گیری مورگان و کریشی

جدول نمونه گیری مورگان و کریشی

مورگان و کریشی و جدولشان! از آنجایی که در تحقیقات و مطالعات مختلف تجربی یک روش سریع برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز است، برای

روایی و پایایی در مطالعات پژوهشی

روایی و پایایی چیست؟ Validity and Reliability روایی و پایایی در مطالعات پژوهشی گاهی اوقات به جای یکدیگر استفاده می‌گردند. پایایی نشان دهنده ثبات در

انواع متغیرها در مطالعات پژوهشی

انواع متغیرها در مطالعات پژوهشی

متغیر چیست؟-(Variable) به هر صفتی که دچار تغییر و یا دگرگونی و یا تفاوت بشود متغیر گویند. در تحقیقات آماری انواع متغیرها در مطالعات پژوهشی

یکی از ویژگیهای آمارخلاصه سازی اطلاعاتو داده ها میباشد. با استفاده از تحلیل آمرای میتوان به این مهم دست یافت

تجزیه و تحلیل آماری چیست؟

آمار (Statistics) زندگی روزمره ما را از جوانب مختلفی تحت تاثیر قرار داده است. تاثیر آمار در هر جایی وجود دارد. هر روزه با آمارهای

انواع تورش انتخاب در مطالعات متنوع میباشند. برای اینکه یک مطالعه از صحت و دقت بالایی برخوردار باشد باید خطاهای مطالعه را به حداقل رساند

انواع تورش انتخاب در مطالعات

با توجه به رشد علم در کشور ما در سالهای اخیر، تولید مقالات علمی به سرعت در بین دانشجویان و اساتید رواج یافته است. جدای

انواع تورش در مطالعات

تعریف تورش تورش یا اریبی (Bias) اشتباه یا خطای سیستماتیکی است که مربوط به انواع خطاهای پژوهشی در مطالعات است. این تورش نتایج را به

انواع خطاها در مطالعات

انواع خطاهای پژوهشی در مطالعات

انواع خطاهای پژوهشی در طی اجرای یک تحقیق علمی، محقق باید با مفهوم انواع خطاهای پژوهشی در مطالعات آشنا باشد. در روند نمونه گیری، امکان

روش های نمونه گیری

انواع روشهای نمونه گیری

مقدمه هدف از انجام هر تحقیقی بدست آوردن نتایجی دقیق و صحیح است که بتوان از آن استفاده نمود.در روند انجام هر تحقیقی، محقق برای

انواع تحقیقات در علوم پزشکی

انواع مطالعات در علوم پزشکی

مطالعات در تحقیقات بالینی به صورت بسیار متنوعی میباشند و دسته بندی های زیادی تاکنون برای این نوع از تحقیقات در نظر گرفته شده است. اما کاملترین آنها دسته بندی تحقیقات به دو گروه تحقیقات بالینی اولیه و تحقیقات بالینی ثانویه میباشد و هرکدام از این گروه ها به نوبه خود نیز به زیرگروه های فرعی دیگری تقسیم میشوند.