انواع تورش در مطالعات

مدرس: وحید مقرب زاده

موسس آمار آکادمی

مقدمه

تورش یا اریبی در واقع یک خطا و اشتباه سیستماتیک است که نتایج مطالعه را دچار انحراف مینماید. تورش باعث عدم دقت و تعمیم نتایج مطالعه میشود. انواع تورش در مطالعات عبارتست از تورش انتخاب، تورش اطلاعات و تورش مخدوش کنندگی (متغیر مخدوش کننده).
درج مشخصات فردی
کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت
Puzzle 10
Puzzle 30
Puzzle 20
Puzzle Day

ARE YOU IN?

40,000 subscribers already enjoy our premium stuff.

Subscribe now

RELAX. ENJOY.

keep calm
& write us

don't call us.
we will coconut
you

organic pop up market store is heading your way​