آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (one way ANOVA) در SPSS

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه (one way ANOVA) در SPSS

مدرس: وحید مقرب زاده

موسس آمار آکادمی

مقدمه

آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه یکی از آزمون‌های رایج در SPSS می‌باشد که برای مقایسه میانگین تفاوت یک متغیر بر اساس یک فاکتور مستقل که دارای سه گروه یا بیشتر است، استفاده می‌شود. برای اجرای آزمون آنالیز واریانس از منوی Analyze زیر منوی Compare Means را انتخاب و از زیر منوهای نمایش داده شده، زیر منوی One-Way ANOVA را انتخاب می‌نماییم.
درج مشخصات فردی
کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت
Puzzle 10
Puzzle 30
Puzzle 20
Puzzle Day

ARE YOU IN?

40,000 subscribers already enjoy our premium stuff.

Subscribe now

RELAX. ENJOY.

keep calm
& write us

don't call us.
we will coconut
you

organic pop up market store is heading your way​