تحلیل آماری جیست (Statistical Analysis)

تحلیل آماری چیست؟

مدرس: وحید مقرب زاده

موسس آمار آکادمی

مقدمه

آمار علم جمع‌آوری، پالایش، تعیین الگو، روابط، بررسی روند و پیش‌بینی می‌باشد. تجزیه و تحلیل آماری کاربرد آمار در حوزه‌های مختلف می‌باشد. دو نوع رویکرد در تجزیه و تحلیل آماری با آن روبرو هستیم که عبارتند از آمار توصیفی و آمار استنباطی. آمار توصیفی به خلاصه‌سازی داده‌ها و توصیف مقادیر شاخص‌های مختلف توصیفی می‌پردازد. در آمار استنباطی با استنتاج نتایج از داده‌ها و تعمیم این نتایج به جامعه هدف روبرو هستیم.
درج مشخصات فردی
کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت
Puzzle 10
Puzzle 30
Puzzle 20
Puzzle Day

ARE YOU IN?

40,000 subscribers already enjoy our premium stuff.

Subscribe now

RELAX. ENJOY.

keep calm
& write us

don't call us.
we will coconut
you

organic pop up market store is heading your way​