روش های نمونه گیری

انواع روش‌های نمونه‌گیری

مدرس: وحید مقرب زاده

موسس آمار آکادمی

مقدمه

انجام هر تحقیق علمی نیازمند جمع آوری اطلاعات مربوط به آن تحقیق میباشد. جمع آوری اطلاعات به دو صورت سرشماری (انتخاب کل جامعه) و یا نمونه گیری(انتخاب بخشی از جامعه) میباشد. در شرایطی که نتوان تمامی افراد و یا نمونه ها را از جامعه جمع آوری نمود نیاز به نمونه گیری و اطلاع از انواع روشهای نمونه گیری میباشد. انواع نمونه گیری در روش تحقیق عبارتند از نمونه گیری تصادفی (روش نمونه گیری تصادفی ساده، روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و …) ، نمونه گیری غیر تصادفی (روش نمونه گیری در دسترس ، روش نمونه گیری متوالی و …) و نمونه گیری چند مرحله ای.
مشاوره اصولی تعیین حجم نمونه
درخواست تعیین حجم نمونه
درج مشخصات فردی
کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت
Puzzle 10
Puzzle 30
Puzzle 20
Puzzle Day

ARE YOU IN?

40,000 subscribers already enjoy our premium stuff.

Subscribe now

RELAX. ENJOY.

keep calm
& write us

don't call us.
we will coconut
you

organic pop up market store is heading your way​