انواع مطالعات در علوم پزشکی

مدرس: وحید مقرب زاده

موسس آمار آکادمی

مقدمه

دسته بندی های مختلفی از انواع مطالعات در علوم پزشکی وجود دارد. انواع مطالعه در روش تحقیق علوم پزشکی به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم میگردد. مطالعات اولیه به مطالعاتی گفته میشود که پس از گرد آوری اطلاعات به تجزیه و تحلیل آنها میپردازیم. اما در مطالعات ثانویه از مقالات چاپ شده و نتایج به دست آمده از مطالعات اولیه استفاده میگردد. انواع مطالعات اپیدمیولوزیک یکی از انواع مطالعات پژوهشی اولیه میباشد. مطالعات مداخله ای در علوم پزشکی نیز جزو مطالعات اولیه به حساب می‌آید.
درج مشخصات فردی
کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت
Puzzle 10
Puzzle 30
Puzzle 20
Puzzle Day

ARE YOU IN?

40,000 subscribers already enjoy our premium stuff.

Subscribe now

RELAX. ENJOY.

keep calm
& write us

don't call us.
we will coconut
you

organic pop up market store is heading your way​