روایی و پایایی در مطالعات پژوهشی

مدرس: وحید مقرب زاده

موسس آمار آکادمی

مقدمه

یکی از مولفه های اصلی طراحی یک مطالعه دو مفهوم روایی و پایایی می‌باشد. روایی و پایایی در مطالعات پژوهشی نشان دهنده تناسب و ثبات ابزار اندازه‌گیری، آزمون و یا پرسشنامه مورد استفاده است.
درج مشخصات فردی
کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت
Puzzle 10
Puzzle 30
Puzzle 20
Puzzle Day

ARE YOU IN?

40,000 subscribers already enjoy our premium stuff.

Subscribe now

RELAX. ENJOY.

keep calm
& write us

don't call us.
we will coconut
you

organic pop up market store is heading your way​