نمونه گیری هدفمند در تحقیقات کیفی

انواع نمونه گیری هدفمند در تحقیقات کیفی

مدرس: وحید مقرب زاده

موسس آمار آکادمی

مقدمه

روشهای نمونه گیری در تحقیقات بسیار متنوع میباشند. اگر میخواهید نتایج مطالعه خود را به جامعه هدف تعمیم دهید میتوانید از انواع روشهای نمونه گیری تصادفی(احتمالی) استفاده نمایید. اما اگر هدفتان از انجام تحقیق دریافت سریع اطلاعاتی خاص و یا یک درک از جامعه هدف میباشد میتوانید از روشهای نمونه گیری غیرتصادفی(غیر احتمالی) استفاده نمایید. نمونه گیری غیرتصادفی انواع مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آنها نمونه گیری هدفمند میباشد. هدف از این نمونه گیری جمع آوری نمونه با استفاده از قضاوت خود محقق است که انواع مختلفی دارد. نمونه گیری هدفمند در تحقیقات کیفی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.
درج مشخصات فردی
کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت
Puzzle 10
Puzzle 30
Puzzle 20
Puzzle Day

ARE YOU IN?

40,000 subscribers already enjoy our premium stuff.

Subscribe now

RELAX. ENJOY.

keep calm
& write us

don't call us.
we will coconut
you

organic pop up market store is heading your way​