انواع تورش انتخاب در مطالعات متنوع میباشند. برای اینکه یک مطالعه از صحت و دقت بالایی برخوردار باشد باید خطاهای مطالعه را به حداقل رساند

انواع تورش انتخاب در مطالعات

مدرس: وحید مقرب زاده

موسس آمار آکادمی

مقدمه

تورش چیست و تورش یعنی چه؟ دقت و صحت مطالعات تحقیقاتی برای انتشار مقالات علمی از نتایج بدست آمده، از اهمیت زیادی برخوردار است. در طی انجام یک تحقیق با خطاهای مختلفی امکان دارد که روبرو شویم. این خطاها عبارتند از  خطای تصادفی و تورش (سیستماتیک). خطای تصادفی را میتوان با افزایش حجم نمونه کاهش داد. اما تورش تنها با طراحی روش نمونه گیری صحیح و طراحی مطالعه درست میتوان کاهش داد. انواع تورش در مطالعات به سه دسته تورش انتخاب، تورش اطلاعات و مخدوش کنندگی. در این مقاله سعی داریم شما را با انواع تورش انتخاب در مطالعات آشنا سازیم.
درج مشخصات فردی
کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت
Puzzle 10
Puzzle 30
Puzzle 20
Puzzle Day

ARE YOU IN?

40,000 subscribers already enjoy our premium stuff.

Subscribe now

RELAX. ENJOY.

keep calm
& write us

don't call us.
we will coconut
you

organic pop up market store is heading your way​